Magyarország története 1301-1526

April 11, 2019

Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András - Magyarország története 1301-1526

Letölteni Magyarország története 1301-1526 könyv ingyen pdf, epub, mobi, rtf és fb2

A kötet Magyarország történetének 225 esztendejéről ad átfogó képet. 1301-ben, amikor a történet indul, az ország mélyponton volt, az állami egység csak névlegesen létezett , a tartományokra szakadás, a felbomlás tényleges veszélye fenyegetett . 1526. augusztus 29-én, amely nappal a könyv befejeződik, a mohácsi csatavesztéssel megásták a középkori magyar állam sírját, s az hamarosan részekre bomlott . E két dátum között - a baljós indulás és a tragikus végkifejlet ellenére - a magyar történelem két fényes évszázada húzódik meg. Ez idő alatt Magyarország a térség regionális nagyhatalma volt, amely belső szerkezetében is óriási fejlődésen ment keresztül, sok mindent behozva abból a történelmi hátrányból, amely Nyugat-Európával szemben fennállott . A könyv részletesen bemutatja a késő középkori Magyarország gazdasági, társadalmi és művelődési viszonyait. A helyzetnek, a lehetőségeknek megfelelően e hosszú történelmi kor olyan, egymástól homlokegyenest eltérő karakterű, de egyaránt nagy formátumú uralkodókat termett , mint az országot szívós aprómunkával felépítő Károly Róbert, a szélrózsa minden irányában hadakozó Nagy Lajos, a császári címet megszerző Zsigmond vagy a törökverő Hunyadi János fi aként trónra került Mátyás. A könyv a 225 év alatt az ország élén állt hét dinasztia tett eitől a falvak és városok népének mindennapi életéig széles tablót rajzol, monografi kus átt ekintést ad Magyarország 1301-1526 közti történetéről.

Magyarország története 1301-1526

Könyv adatok
Cím: Magyarország története 1301-1526

Szerző: Engel Pál - Kristó Gyula - Kubinyi András

Kiadó: Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft.

Sorozat: Osiris Tankönyvek
Oldalszám: 420 oldal
Megjelenés: 2019. március 25.
ISBN: 9789632763309

Olvasni online Magyarország története 1301-1526 könyv ingyen

comments powered by Disqus